קראו בכותר - עין השמש : על הצופיות האסלאמית בשירה הערבית בת זמננו