קראו בכותר - ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה : מבואות ומחקרים - ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה : מבואות ומחקרים - חלק ב