קראו בכותר - חלוץ ללא מחנה : תולדות הקיבוץ המאוחד בשנות המדינה (1980–1948)