קראו בכותר - מקרח ברא אותו : החינוך בשירות הנאציזם