קראו בכותר - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו : בין מורה לתלמיד : האר"י ור