קראו בכותר - חוות דעת : האם יש להחרים, לאבד ולשרוף את כל ספרי היהודים?