קראו בכותר - כבוד, חירות ועמל־ישרים : סיפור חיבורה של הכרזת העצמאות