קראו בכותר - הסרת חסמים לקידום חדשנות אקלים בישראל : תובנות והמלצות בעקבות דיוני צוות חדשנות אקלים, יוני 2022