קראו בכותר - גשר לעתיד : שנת מעבר כאמצעי למוביליות כלכלית־חברתית של צעירות וצעירים מהחברה הערבית בישראל