קראו בכותר - ומלך אין בישראל : משפט ופוליטיקה בסיום ספר שופטים