קראו בכותר - הבדווים בהר סיני : מחקר אנתרופולוגי של הכלכלה הפוליטית