קראו בכותר - הדימוי : דיון בעקבות ניטשה, בודריאר, דבור