קראו בכותר - ערב הסעודית וישראל : הגורמים להתקרבות ערב הסעודית לישראל 1991–2017 : גורמי פנים וגורמי חוץ במבט השוו