קראו בכותר - דרשות משנות הזעם : דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה, ת"ש–תש"ב - דרשות משנות הזעם : דרשות האדמו"ר מפיאסצנה בגטו ורשה, ת"ש–תש"ב -  כרך א - מהדורת פקסימיליה