קראו בכותר - רגעים היסטוריים ורגעים היסטריים : החלטות בתנאי משבר