קראו בכותר - היו פה לפנינו : ארץ ישראל. מיליון השנים הראשונות