קראו בכותר - גאונות וחרדה : כיצד שינו היהודים את העולם,  1847 - 1947