קראו בכותר - אלף שנות גלות במערב : יהודים תחת שלטון האסלאם: מקורות ומסמכים (997 - 1912)