קראו בכותר - לכסות בשקוף : על סבל גופני, עמימות רפואית והכחשה חברתית