קראו בכותר - שבטי מדינת ישראל : ביחד ולחוד - ליברליזם ורב־תרבותיות בישראל