קראו בכותר - צבא עבדים : פלוגות העבודה היהודיות בחזית המזרח, 1941 - 1945