קראו בכותר - סדקים : על אחדות ההפכים, הפוליטי ותלמידי הרב קוק