קראו בכותר - דמיון פוליטי בתפוצה : הבנייתו של נרטיב פרו־ישראלי