קראו בכותר - שניים נכנסים לחדר הטיפול.. : סיפורי מטפלים