קראו בכותר - דיו כתובה על נייר מחוק : חינוך בישראל והסכסוך היהודי־ערבי