קראו בכותר - סעודה אחרונה בקיבוץ : האדריכלות הברוטליסטית של ארנונה אקסלרוד