קראו בכותר - לחבוש פצעיהם בעצמם : עזרא בנבנישתי, האיש ופועלו (1899-1827)