קראו בכותר - מעבר לחומר ולרוח : ארגון מידע מכוון-משמעות כמפתח להבנת מערכות בעולם החומר ובעולם הרוח