קראו בכותר - מזבח שניים וחצי השבטים : סמל לאחדות העם