קראו בכותר - ומי יזכור את הזוכרים : אבות ואימהות כותבים על הבנים ששכלו במלחמה