קראו בכותר - והנה טוב מאוד : ראשית האנושות והאל בספר בראשית