קראו בכותר - התרבות והמרחב השבטיים : מסע לשימור והעצמה