קראו בכותר - הקוויקרים בפלשתינה : מפעלם החינוכי בשנים 1869 - 1948