קראו בכותר - עקרון אי־הידיעה : על החיים בעידן של מידע אינסופי וידע מצומצם