קראו בכותר - פעימה וקו : רופא וצייר, שני חברים משוחחים על רפואה, אמנות, חיים