קראו בכותר - שלום מדומיין, שיח מלחמה : כשל המנהיגות, הפוליטיקה והדמוקרטיה בישראל 2006-1992