קראו בכותר - מדרגות לגן עדן : יהודים, שחורים ומהפכת המוזיקה האמריקנית