קראו בכותר - בן-גוריון והחוקה : חוקתיות, משפט ודמוקרטיה במשנתו של ראש הממשלה הראשון