קראו בכותר - שליחות בלבן : שירותי הבריאות לעולים במחנות המעצר הבריטיים