קראו בכותר - אהבת אלוהים : אהבה נוצרית, תיאולוגיה ופילוסופיה במשנתו של תומס אקווינס