קראו בכותר - תתאפסו על עצמכם! : סלקו מחשבות שליליות ותתחילו לחיות