קראו בכותר - הבחירה : אפילו בגיהינום התקווה יכולה לפרוח