קראו בכותר - תלמוד שנוי במחלוקת : קריאות פילוסופיות בסוגיות מקבילות בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי