קראו בכותר - משכמו ומעלה : שאול המלך בספרות העברית