קראו בכותר - מנהיגות עכשיו : מאמרים על מנהיגות ומונהגים בעקבות מחקריו של בעז שמיר