קראו בכותר - העשור שבו נולדו ערביי ישראל : ישראל ואזרחיה הערבים‑פלסטינים 1976-1966