קראו בכותר - מן הסערה : על אבלות, ייסורים והמצב האנושי