קראו בכותר - אבן השתייה : מסלע בתלמודים ובמדרשי חז"ל