קראו בכותר - החושך צבע הצבעים : קריאות ביצירתה של נורית זרחי