קראו בכותר - העסקה מגוונת בחברה מקוטבת : חרדים במרחבי עבודה משותפים - נקודת מבטם של המעסיקים